5 natuurgerichte principes - AVO-BodyHealthStudio

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De vijf natuurgerichte principes:
 
 
Alles is met elkaar verbonden
 

In mijn praktijk wordt gewerkt volgens de 5 natuurgerichte principes op een holistische wijze,… en iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waaruit iets is opgebouwd. Bij een holistische geneeswijze wordt het gehele individu betrokken. Volgens het holisme hangt alles met elkaar samen en kan iets niet bekeken of geanalyseerd worden door naar een gedeelte van dat geheel te kijken. Als alles met elkaar verbonden is, kan het zo zijn dat de klacht niet op zichzelf staat en dat de oorzaak ergens anders zit dan je aanvankelijke denkt. Het kan dan nuttig zijn om vanuit verschillende disciplines naar de klacht te kijken om de mogelijke oorzaken en oplossingen te vinden om het herstel te bevorderen. Alles begint uiteraard met een uitgebreide intake om een goed beeld te vormen van de cliënt zijn klachten en vervolgens wordt besproken welke behandelmethoden het beste resultaat voor haar of hem kunnen opleveren.
 
  
1)    Energie:

Alles bestaat uit energie,…energie is de fundamentele basis van leven. Zonder deze basis is er geen leven en herstel mogelijk, en bij een tekort aan energie kun je niet optimaal functioneren.
Wanneer ons energetisch systeem (chakra’s en meridianen) door blokkades wordt geremd zal de doorvoer in ons lichaam worden ontregeld waardoor het zenuwstelsel onvoldoende informatie ontvangt en kunnen weefsels en organen ontregeld raken en zowel fysieke als emotionele klachten zich openbaren. Door verschillende therapeutische vaardigheden zoals Massagetherapie, Bindweefselmassage, Triggerpointtherapie, Medical taping, Manuele lymfedrainage, Dry-needling, Voetreflex- en Holistische massage kunnen blokkades worden opgeheven en energieën worden aangevuld zodat het zenuwstelsel, weefsel en organen weer optimaal kunnen functioneren.
 
 
2)    Prikkeloverdracht:
 
Doorstroming van energie vindt plaats in heel ons lichaam, dus ook in het zenuwstelsel. Communicatie vindt plaats via de hersenen door geleiding van prikkels naar de rest van ons lichaam.
Wanneer deze geleiding goed functioneert worden de impulsen overal in het lichaam goed doorgegeven en kunnen blokkades in ons energetisch systeem worden getraceerd welke eventueel voor een disbalans kunnen zorgen. Diverse behandelingsmethoden zoals Massagetherapie, Voetreflex-massage, Medical taping, Lymfedrainage, Bindweefselmassage, Holistische massage en Dry-needling zijn erop gericht voor een goed functioneren van de prikkeloverdrachten en het opheffen van blokkades in ons energetisch systeem.
  
  
3)    Drainage:
   
Dagelijks worden lichaam en geest belast en verontreinigd met allerlei gifstoffen uit onze omgeving, zoals o.a. allerlei bestrijdingsmiddelen, straling, chemische groeihormonen die we via onze voeding binnenkrijgen, maar ook stress en negatieve emoties spelen daarin een rol. Deze gifstoffen dienen worden afgevoerd omdat ze anders o.a. problemen veroorzaken in ons zenuwstelsel waardoor de communicatie met de rest van het lichaam wordt verstoord en het herstelproces vertraagd of belemmerd.
Toepassing van therapeutische vaardigheden zoals Massagetherapie, Voetreflex-massage, Lymfedrainage, Medical taping, Bindweefselmassage, Holistische massage en Dry-needling hebben een grote invloed op het afvoeren en reinigen van deze geestelijke en stoffelijke ballast.
   
 
4)    Voeding:
 
Om optimaal te kunnen functioneren zal het lichaam zowel geestelijk als lichamelijk voorzien moeten worden van de juiste voedingsstoffen voor opbouw, evenwicht en herstel.
In mijn praktijk leg ik uit dat een evenwichtige voeding belangrijk is voor de gezondheid, zowel voor lichaam als geest. In voeding zitten essentiële bouwstoffen voor ons lichaam.
Uit dit voedsel worden de benodigde vitaminen, mineralen, koolhydraten, eiwitten en vetten gehaald welke het lichaam nodig heeft voor een goede wederopbouw.
Verkeerde voeding kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals ook voeding die in eerste instantie goed bleek te zijn en daarna ineens niet meer. Ook de juiste geestelijke voeding is belangrijk,
Dagelijks worden we geconfronteerd met gebeurtenissen, uitdagingen, mensen hebben een bepaald verwachtingspatroon van je, dit alles schept veel stress wat op zijn beurt weer lichamelijke klachten kan opleveren. Belangrijk is dan ook om op tijd gas terug te nemen, leuke dingen te gaan doen, positief over jezelf en het leven blijven denken en zodoende de balans te herstellen, dit door middel van diverse behandelingsmethoden, goede voedingsadviezen en bewustmaking hoe om te gaan met negatieve ervaringen.
 
 
5)    Psyche:
 
De holistische visie leert ons dat lichaam en geest nauw met elkaar verbonden zijn en een grote invloed op elkaar hebben. Vandaar dat het naast onze fysieke gesteldheid ook belangrijk is te kijken naar emoties en gedragspatronen. Onverwerkte emoties en traumatische ervaringen liggen vaak ten grondslag aan lichamelijke verstoringen. Belemmerde gedragspatronen moeten op een gezonde manier worden doorbroken door de cliënt te stimuleren om zijn leefstijl te veranderen. Voor het herstel hiervan is het belangrijk om een goed inzicht hierin te verkrijgen in zijn ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen). Dit kan worden verkregen door een goede intake, anamnese, inspectie en dergelijke waardoor een goed beeld van de cliënt kan worden gevormd. Er wordt samen op zoek gegaan naar de oplossing van het probleem.

 
Voor info: AVO-BodyHealthStudio@kpnplanet.nl
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu